شرکت ۳۵۰۰ اثر در جشنواره فیلم و عکس مسیر عشق

درخواست حیدر العبادی از جامعه جهانی دربارۀ کردستان عراق
قائم‌مقام دبیر نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم و عکس مسیر عشق از شرکت حدود 3500 اثر در بخش‌های مختلف این رویداد سینمایی خبر داد.

درخواست حیدر العبادی از جامعه جهانی دربارۀ کردستان عراق