اوباما، دلیل شکست کلینتون را اعلام کرد

درباره «عصرجمعه» فیلم بسازید و داستان بنویسید
مهر نوشت: رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه جریان اصلی رسانه ای منجر به شکست کلینتون شد، گفت که روسیه به کمپین دمکرات ها حمله کرده و مقام های عالی این کشور نیز در جریان این کار بودند.

درباره «عصرجمعه» فیلم بسازید و داستان بنویسید