اینفوگرافیک | تاثیر حمله به سفارت عربستان بر کاهش گردشگران

دختر ۱۲ ساله در رودخانه غرق شد
تعداد گردشگران حوزه خلیج فارس به ایران پس از حمله به سفارت عربستان ۸۵ درصد کاهش داشته است.

دختر ۱۲ ساله در رودخانه غرق شد