گزینه‌ای تازه برای وزارت خارجه آمریکا

«دختر» دو جایزه از جشنواره هند گرفت
مهر نوشت: یک رسانه غربی اعلام کرد که رئیس جمهور جدید آمریکا رئیس سابق سازمان جاسوسی این کشور را برای پست وزارت خارجه در نظر گرفته است.

«دختر» دو جایزه از جشنواره هند گرفت