زنگنه: اقتصادسیاسی همان چیزی است که امروز بابت آن کتک می‌خوریم

دبیر دهمین جشنواره تجسمی فجر مشخص شد
ایلنا به نقل از وزیر نفت نوشت: در بحث قرارداد با توتال محرمانه‌گی مطرح نیست بلکه آنچه برخی را نگران می‌کند اقتصاد سیاسی و آثار آن در ساختار اجتماعی و روابط بین‌الملل است.

دبیر دهمین جشنواره تجسمی فجر مشخص شد