نخستین نشست سنای آمریکا برای بررسی صلاحیت نامزدهای ترامپ

دبیرکل جدید سازمان ملل در اولین سخنرانی چه گفت؟
ایرنا نوشت: سناتور جمهوریخواه ‘جف سشنز’ نامزد احراز پست دادستان کل آمریکا روز سه شنبه در مقابل کمیته قضایی سنا اطمینان داد که درصورت لزوم با خواسته های ‘دونالد ترامپ’ رئیس جمهوری منتخب آمریکا، مخالفت کند.

دبیرکل جدید سازمان ملل در اولین سخنرانی چه گفت؟