خشم و عصبانیت مربیان خوزستانی از داور و بازیکنان خود

دبیرکل‌حزب‌الله:تمام عوامل کسب پیروزی بزرگ و قریب‌الوقوع فراهم است
عبدالله ویسی و سیروس پورموسوی از نتایج تیم هایشان به شدت گلایه دارند.

دبیرکل‌حزب‌الله:تمام عوامل کسب پیروزی بزرگ و قریب‌الوقوع فراهم است