برلیناله شماری دیگر از مهمانانش را شناخت/ معرفی فیلم‌ها

دایی و منصوریان این بار سر «زمین» رودرو می شوند؟
مهر نوشت: اسامی شماری دیگر از فیلم‌های حاضر در شصت‌و‌هفتمین دوره جشنواره فیلم برلین اعلام شد.

دایی و منصوریان این بار سر «زمین» رودرو می شوند؟