نامه‌ای به معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای/ورود وزیر ورزش به ناکامی کشتی آزاد در قهرمانی جهان

دانش‌افزایی فارسی‌آموزان ترکیه، ارمنستان و قزاقستان
مسعود سلطانی‌فر در نامه‌ای خطاب به معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی‌اش خواست تا بررسی همه جانبه درباره نتایج کشتی در مسابقات جهانی پاریس انجام شود.

دانش‌افزایی فارسی‌آموزان ترکیه، ارمنستان و قزاقستان