آغاز به کار دو شرکت زنجیره ای توزیع فرآورده در منطقه ساری

دانشگاه علوم پزشکی مازندران برترین دانشگاه کشور در نخستین همایش داروسازی بیمارستانی در ۴ حوزه
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت:در راستای طرح برند سازی جایگاههای سوخت کشور ، تا کنون دو برند در منطقه ساری شروع به کار کردند.

دانشگاه علوم پزشکی مازندران برترین دانشگاه کشور در نخستین همایش داروسازی بیمارستانی در ۴ حوزه