برگزاری کارگاه آموزشی در اداره آموزش و پرورش استثنایی گیلان

دانشنامه بین‌المللی تبریز منتشر می‌شود
به منظور کیفیت بخشی تربیت بدنی مدارس استثنایی و نیز ارتقای دانش علمی دبیران تربیت بدنی مدارس، یک دوره کارگاه آموزشی تربیت بدنی با عنوان «حرکات اصلاحی ساختار قامتی» در سالن اجتماعات اداره کل برگزار شد.

دانشنامه بین‌المللی تبریز منتشر می‌شود