دفاتر پیشخوان خدمات ثبت احوال در پلدختر افتتاح شد

دانشجویان کاشانی در معرض ابتلا به سرطان
در مراسمی با حضور امام جمعه ، معاون فرماندار و رییس ثبت احوال پلدختر 4 دفتر پیشخوان خدمات ثبت احوال در این شهرستان افتتاح شد .

دانشجویان کاشانی در معرض ابتلا به سرطان