«گاه پنهان، گاه آشکار» روایت ترس از تنهایی انسان

داماد ترامپ در راه ورود به کاخ سفید
«گاه پنهان، گاه آشکار» نمایشگاه آثار نقاشی فریبا رجب‌پور، 24 دی در گالری ایده پارسی افتتاح می‌شود.

داماد ترامپ در راه ورود به کاخ سفید