انتقاد رئیس ستاد انتخابات از القای تخلف در انتخابات/ حرام خواندن رای مردم توهین است

داعش مسئولیت حمله به اتوبوس مسیحیان مصر را به عهده گرفت
ایرنا نوشت: رییس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه ناظران شورای نگهبان صورتجلسه نهایی 62 هزار و 381 شعبه را امضا کرده‌اند، گفت: زیبنده نیست که با این ساختار اجرایی انتخابات و حضور ناظران، اینگونه از تریبون‌ها استفاده شود و بگویند تخلفات یا جرمی واقع شده است.

داعش مسئولیت حمله به اتوبوس مسیحیان مصر را به عهده گرفت