مشاور احمدی‌نژاد به دادسرا احضار شد

داستان مرغ و تخم‌مرغ در مسکن
ایسنا نوشت: مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد به اتهام مشارکت در اخلال در نظم عمومی و معاونت در توهین و نشر اکاذیب به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار شد.

داستان مرغ و تخم‌مرغ در مسکن