درخواست گوترش از کشورها درباره توافقنامه پاریس

داستانک رمضان ۷/ باران*
ایرنا نوشت: آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز جمعه پس از خروج آمریکا از توافق آب و هوایی پاریس، با اعلام اینکه مبارزه با تغییرات جوی، اجتناب ناپذیر است، از کشورهای جهان خواست به توافق پاریس پایبند بمانند.

داستانک رمضان ۷/ باران*