فیلم | غارت فروشگاه‌های قطری در خاک عربستان

داستانک رمضان ۲۰/ یتیم
سران سعودی پس از اختلاف با قطر اجازه غارت فروشگاه‌های این کشور در خاک عربستان را صادر کردند.

داستانک رمضان ۲۰/ یتیم