نفتی‌ها از گسترش تسلا به وحشت افتادند

داستانک رمضان ۱۳/ اکسیژن
به دنبال رشد تولید انبوه خودروهای تسلا از سوی دو خودرساز فورد و جنرال متورز،مدیران اکسون موبیل به شدت ابراز نگرانی کردند.

داستانک رمضان ۱۳/ اکسیژن