فیلم | ۱۰ فیلم‌ پرفروش تاریخ سینما که کمترین هزینه ساخت را داشتند

دادگاه نظامی کارگردان لبنانی را تبرئه کرد
اگر چه پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما معمولاً جزو پرهزینه‌ترین‌ها بوده‌اند، اما فیلم‌های کم‌بودجه هم گاهی شاهکارهایی از آب در می‌آیند که دیدنشان را واجب می‌کند.

دادگاه نظامی کارگردان لبنانی را تبرئه کرد