پادکست | انتشار نخستین تک قطعه از خواننده گروه «پالت» | ادای دینی به «قادر دیلان» و موسیقی پاپ کردی

دادستان کل کشور: در مقایسه با انتخابات گذشته با کاهش شکایت مواجه شدیم
عاشقانه کاوه صالحی را در ترانه «کودکانه» بشنوید.

دادستان کل کشور: در مقایسه با انتخابات گذشته با کاهش شکایت مواجه شدیم