دبیرکل‌حزب‌الله:تمام عوامل کسب پیروزی بزرگ و قریب‌الوقوع فراهم است

دادستان تهران: اعتصاب غذای زندانیان تاثیری در اجرای حکم آنها ندارد
واحد مرکزی خبر نوشت: سید حسن نصرالله گفت: تمام عوامل کسب پیروزی قاطع و قریب الوقوع فراهم است و مسأله فقط گذر «زمانی اندک» برای کسب این پیروزی است.

دادستان تهران: اعتصاب غذای زندانیان تاثیری در اجرای حکم آنها ندارد