زنده شدن یاد آهنگساز «شب‌های تهران» در یک کنسرت

خیران و سرمایه گذاران خطرپذیر به عرصه حمایت از نخبگان و مخترعان وارد شوند
«جاودانه‌های استاد مجید وفادار» به خوانندگی مجید حسین‌خانی و با همخوانی پوراندخت وفادار و متین سوفالی روی صحنه خواهد رفت. از جمله قطعاتی که در این کنسرت اجرا می‌شود، «شب‌های تهران» است.

خیران و سرمایه گذاران خطرپذیر به عرصه حمایت از نخبگان و مخترعان وارد شوند