داعش 12 غیرنظامی را اعدام کرد

خوشرو: فرهنگ صلح چکیده همه فعالیت‌های سازمان‌ملل است
ایرنا نوشت: منابع محلی در ساتان کرکوک عراق گزارش دادند که داعش 12 غیرنظامی را در شهرستان الحویجه واقع در جنوب غربی کرکوک اعدام کرد.

خوشرو: فرهنگ صلح چکیده همه فعالیت‌های سازمان‌ملل است