رییس سابق برج آزادی تقدیر و تودیع شد

خوزستان و حس تبعیض
مراسم تقدیر از غلامحسین شاه‌علی، رییس سابق مجموعه برج آزادی، عصر چهارشنبه چهارم اسفند برگزار شد.

خوزستان و حس تبعیض