پروژه باغستان بی‌سابقه‌ترین اقدام مدیریت شهری کرج در حوزه جنگ‌لکاری است

خودسوزی یک زن ۵۰ ساله در میدان هفت تیر تهران
شهردار کرج در مراسم روز درختکاری که در اراضی جنگل کاری باغستان برگزار شد پروژه باغستان را بی سابقه ترین اقدام شهرداری کرج در حوزه جنگلکاری معرفی کرد.

خودسوزی یک زن ۵۰ ساله در میدان هفت تیر تهران