تریبون‌هایی که به علی‌مطهری داده نمی‌شود /از شیراز تا مشهد

خودروی زائران کربلا در آزاد راه همدان به ساوه منفجر شد
علی مطهری این هفته یک تنه فضای سیاست ایران از مجلس تا دولت و قوه قضاییه را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود. حواشی که با لغو یک سخنرانی در مشهد بوجود آمد.

خودروی زائران کربلا در آزاد راه همدان به ساوه منفجر شد