تصاویر | پرسه در دمشق

خودروهای برقی تهدیدی بر بازار نفت تا ۲۳ سال آینده
عکس‌هایی از شهر دمشق، زینبیه، غوطه شرقی و منطقه مسیحی‌نشین ملیحه که فاصله‌ای کمتر از یک کیلومتر با عناصر تکفیری داعش دارد. در حال حاضر در اکثر نقاط یاد شده معارضین سوری حضور دارند ولی به واسطه مصالحه صورت گرفته آتش سنگینی رد و بدل نمی‌شود.​

خودروهای برقی تهدیدی بر بازار نفت تا ۲۳ سال آینده