حدادعادل: نامزدها آن‌قدر زد و خورد می‌کنند که آدم نمی‌فهمد برنامه دارند یا خیر؟!

خواسته کنفدراسیون صنعت از دولت
ایسنا نوشت: رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: گفتمان حاکم بر انتخابات اقتصادی است.

خواسته کنفدراسیون صنعت از دولت