گلهای بازی: بلژیک 8-1 استونی (هتریک مرتنس)

خلاصه بازی مصر 2 – 0 غنا

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۵۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

خلاصه بازی مصر 2 – 0 غنا