تصاویر | امضای تفاهم نامه نفتی با شرکت پتروناس

«خط سوم» در نیاوران
مراسم امضای تفاهم‌نامه نفتی ایران با شرکت پتروناس مالزی برای مطالعه توسعه میادین آزادگان جنوبی و چشمه خوش عصر امروز چهارشنبه برگزار شد.

«خط سوم» در نیاوران