کشف پروتئینی که می‌تواند باعث رشد مجدد استخوان شود

خط حزب‌الله با یک گنج بی‌پایان منتشر شد
محققان موفق به مهندسی یک پروتئین موثر شده‌اند که سبب رشد مجدد استخوان می‌شود و گزینه مناسبی برای ترمیم نواقص استخوانی است.

خط حزب‌الله با یک گنج بی‌پایان منتشر شد