قائم مقام سازمان توسعه تجارت ایران:سبد صادرات ۱۰سال آینده را باید مشخص کنیم

خطوط اتوبوس های تندرو در اردبیل راه اندازی شود
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر دامنه فعالیت‌های صادراتی خود را به عراق و افغانستان محدود کنیم از قافله تجارت بین‌المللی عقب خواهیم ماند.

خطوط اتوبوس های تندرو در اردبیل راه اندازی شود