آذربایجان شرقی در حسرت تخصیص اعتبارات عمرانی

خطر انفجار مین در مسیر زائران اربعین
معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: با توجه به اینکه اعتبارات عمرانی کل استان ٢٠٠ میلیارد تومان است اما تا به این لحظه ریالی پرداخت نشده با این وجود هیچ پروژه‌ای متوقف نشده و پیش می‌رود.

خطر انفجار مین در مسیر زائران اربعین

دانلود ایمو برای گوشی