لیبرمن به آتش‌سوزی حیفا واکنش نشان داد

خطرناک‌ترین عضو استرالیایی داعش بازداشت شد
ایرنا نوشت: وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در واکنش به آتش سوزی حیفا تهدید کرد که در پاسخ به آتش سوزی ها در سرزمین های اشغالی، شهرک سازی ها را افزایش می دهیم.

خطرناک‌ترین عضو استرالیایی داعش بازداشت شد