شکست جوانان والیبال مقابل لهستان/ایران به نیمه‌نهایی نرسید

خطای استراتژیک تندروها، کاهش قدرت چانه زنی نظام
تیم‌ملی والیبال جوانان از صعود به نیمه نهایی مردان جهان باز ماند.

خطای استراتژیک تندروها، کاهش قدرت چانه زنی نظام