تصاویر | چند مقصد خاص و عجیب را ببینید؛ از زبان سنگی تا فواره توالت!

خشم یک روزنامه اصلاح طلب از ترکیب کابینه دوازدهم/ما سهم خواهی می کنیم اما اسم کارمان سهم خواهی نیست!
اگر تماشای تصاویر دلنشین از نقاط مختلف دنیا را در برنامه روزانه خود قرار دهید و قبل از شروع کارتان، همانطور که جلوی مانیتور نشسته‌اید، عکس‌های زیبا ببینید، تغییرات جالبی در روحیه‌تان به وجود خواهد آمد.

خشم یک روزنامه اصلاح طلب از ترکیب کابینه دوازدهم/ما سهم خواهی می کنیم اما اسم کارمان سهم خواهی نیست!