چین به نفت وابسته‌تر شد

خشم کاربران چینی از رفتار غیرانسانی پسر و عروس با پیرزن ۹۲ساله/ سالها در قفس حیوانات نگهداری می‌شد
ایرنا نوشت:بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز تحقیقات شرکت ملی نفت چین، وابستگی این کشور به نفت خام وارداتی در سال 2016 میلادی به 64.4 درصد رسیده است.

خشم کاربران چینی از رفتار غیرانسانی پسر و عروس با پیرزن ۹۲ساله/ سالها در قفس حیوانات نگهداری می‌شد