رئیس هیات اسکیت استان زنجان ابقاء شد

خسارت ۴۷۵ میلیاردی سیل اخیر در آذربایجان غربی
فرهاد صفری امروز با کسب هشت رای سکان هدایت هیات اسکیت استان زنجان را به دست گرفت.

خسارت ۴۷۵ میلیاردی سیل اخیر در آذربایجان غربی