هیگواین:مسی و رونالدو جانور هستند!

خرید چندصدهزار دلاری آبی‌ها سوژه جدید قرمزها برای حمله به علی‌منصور!
گونزالو هیگواین تعبیر عجیبی از مسی و رونالدو دارد.

خرید چندصدهزار دلاری آبی‌ها سوژه جدید قرمزها برای حمله به علی‌منصور!