پیام مشاور معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى مازندران به مناسبت درگذشت مادرشهید سردار جعفر شیرسوار

خرید لامپ کم‌مصرف چقدر تمام می‌شود؟
عمار قاسمی ،مشاور معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى مازندران به مناسبت درگذشت مادرشهید، سردار جعفر شیرسوارپیامی به شرح ذیل صادرنمود:

خرید لامپ کم‌مصرف چقدر تمام می‌شود؟