عکس | روحانی با همراهی جهانگیری وارد ورزشگاه آزادی شد/ روحانی دوستت داریم…/ شعارهای هواداران

خروج واگن‌های فرسوده از شبکه ریلی/ خرید ۶هزار واگن، در دستور کار
ایلنا نوشت: حسن روحانی در حالی راس ساعت ۱۸ وارد سالن ۱۲ هزار نفری ازادی شد که اسحاق جهانگیری نیز او را همراهی می‌کند.

خروج واگن‌های فرسوده از شبکه ریلی/ خرید ۶هزار واگن، در دستور کار