زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان سمنان فراهم شد

خدمات مرکز مشاوره و درمان ناباروری دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود گامی موثر در تحکیم روابط زناشویی
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان گفت: در سایه خدمات ارائه شده توسط دولت تدبیر و امید، زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری استان سمنان فراهم شد

خدمات مرکز مشاوره و درمان ناباروری دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود گامی موثر در تحکیم روابط زناشویی