4 روز بی‌خبری در پلاسکو/ هنوز پیکر جدیدی پیدا نشده

خدمات رایگان انجمن متخصصان پوست به حادثه‌دیدگان پلاسکو
ایسنا نوشت: آواربرداری از حادثه پلاسکو در حالی وارد چهارمین روز خود شد که همچنان وضعیت زیر آوارماندگان نامشخص است.

خدمات رایگان انجمن متخصصان پوست به حادثه‌دیدگان پلاسکو