بیانیه شماره یک منتخبین دوره ی پنجم شورای اسلامی شهر سقز

خدمات دهی گسترده شهرداری سقز با شروع فصل گرما
منتخبان دوره پنجم شورای شهر سقزضمن تقدیر و تشکر از مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات، با صدور بیانه ای خواستار مشارکت های مردمی و ارائه راهبردهای لازم در راستای توسعه متوازن شهری و پویایی مدیریت شهری سقز شدند.

خدمات دهی گسترده شهرداری سقز با شروع فصل گرما