مشکلات معیشتی کارمندانی که کارگر محسوب می‌شوند/ قانون چه می‌گوید؟

خدمات بیمه‌ای بنیاد برکت توسعه می‌یابد
در نظام مشاغل کشور به نوعی از کارکنان برمی‌خوریم که شغل آنها، کارمندی است و مثلا در اداره‌ای، کار اداری انجام می‌دهند ولی از لحاظ قانونی، تابع قانون کار بوده و کارگر محسوب می‌شوند. این بخش از کارکنان دارای مشکلات خاص خود هستند.

خدمات بیمه‌ای بنیاد برکت توسعه می‌یابد