اجرای ویژه نمایشی درباره حمله مغولان به ایران

خداحافظی هرتابرلین با المپیک اشتادیون؛ پیش به سوی خانه جدید
این نمایش با طراحی، نویسندگی و کارگردانی قطب‌الدین صادقی، روز شنبه ششم خردادماه میزبان مخاطبان و هنرمندان است.

خداحافظی هرتابرلین با المپیک اشتادیون؛ پیش به سوی خانه جدید