یک نه و یک آری …

خداحافظی زودهنگام ایسوس با ساعت‌های هوشمند
مفتخریم در این برهه ی حساس، که بار دیگر مردم عزیز ایران می بایست رقم زنان سرنوشت خویش باشند، در موضع درستی ایستاده ایم. یعنی موضع اعتدال.

خداحافظی زودهنگام ایسوس با ساعت‌های هوشمند