فیلم | مروری بر مناظرات ریاست‌جمهوری؛ از سال ۶۰ تا بگم‌بگم و حملۀ گازانبری

خداحافظی ادینیو با هواداران تراکتور
تجربه انتخابات در ایران نشان داده که مناظره های انتخاباتی یکی از سرنوشت سازترین پدیده ها در رای آوردن داوطلبان ریاست جمهوری به حساب می‌آید. در گزارش ویدئویی زیر مروری تاریخی بر مناظرات انتخابات ریاست جمهوری از سال 60 تا کنون را می بینید.

خداحافظی ادینیو با هواداران تراکتور