رئیس جمهوری به همه ایران تعلق دارد

خجسته: گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق های نجومی موضوع را مبهم‌تر کرد
ایرنا: رئیس شورای مرکزی ستاد استقبال از رئیس جمهوری و کاروان تدبیر و امید در استان البرز، گفت: رئیس جمهوری تعلق به تمام احزاب، اقوام و اقشار مختلف مردم ایران اسلامی دارد و با رای یک ملت انتخاب شده است.

خجسته: گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق های نجومی موضوع را مبهم‌تر کرد

دانلود تلگرام