اینفوگرافیک | نگاهی به بازارهای جهانی نفت در خرداد‌ماه ۱۳۹۶

خبر خوش نماینده مریوان در خصوص مناطق آزاد تجاری
در اینفوگرافیک زیر وضعیت بازارهای جهانی نفت در خرداد‌ماه ۱۳۹۶ ، قیمت و عرضه و تقاضای آن را می‌بینید.

خبر خوش نماینده مریوان در خصوص مناطق آزاد تجاری